ΕΠΟΧΉ ΓΈΛΩΤΟΣ
LAUGHT-ERA

- Το Γέλιο είναι μία ενστικτώδης αντίδραση του ανθρώπου που εκφράζεται με σύσπαση του προσώπου η και με χαρακτηριστικό ήχο . Μια ενστικτώδης αντίδραση σε γεγονός που τον εκπλήσσει και στην έκπληξη αυτή ενυπάρχουν ο θυμός Η ΕΙΡΩΝΕ'ΙΑ η χαρά η αγωνία ο πόνος ο σαρκασμός η αισιοδοξία και ο προβληματισμός με την αναίτιο [φαινομενικά] ευφροσύνη . Και λέω αναίτιο φαινομενικά διότι η ευφροσύνη αποτελεί βασικό και εξέχων συστατικό της ανθρώπινης ευφυίας και δημιουργικότητας .Αυτό το εγγενές συστατικό της ανθρώπινης φύσης λησμονούν -ίσως ηθελημένα - όσοι υποβαθμίζουν τις ικανότητες αντίστασης και εξέλιξης του ανθρώπινου γένους .


-Είμαστε σε εποχή δύσκολη, από οικονομικής όμως άποψης . Σε όλους τους άλλους τομείς όπως είναι οι επιστήμες , η έρευνα , η παιδεία , η επικοινωνία , η κατοχή αγαθών σε σχέση με τον χρόνο εργασίας , η αντιμετώπιση ασθενειών, ο μέσος όρος ζωής , η καταπολέμηση ανισοτήτων κ.α , η ανθρωπότητα είναι σε πολύ πιο εξελιγμένο δηλ. καλύτερο στάδιο συγκριτικά με το παρελθόν της .


-Η λεγόμενη οικονομική κρίση τεκμηριώνεται μόνο εάν και εφόσον συγκριθεί ένα θεωρητικό αύριο με το πολύ πρόσφατο χθες που δεν εντάσσεται όμως ακόμα στα ιστορικά πλαίσια αρα είναι ρευστό .


- Θεωρητικοί της οικονομίας πιθανολογούν ότι θα συμβούν αύριο καταστροφές και παρουσιάζουν τις θεωρίες και τις προβλέψεις τους αυτές ως γεγονότα που έγιναν από χθες . Τα θεωρητικά αυτά γεγονότα χρησιμοποιούνται ως τωρινά από επαγγελματίες της πολιτικής , από επαγγελματίες των χρηματιστηρίων και των καταστροφολογικών επενδύσεων , από Golden Aristerus και νεκρόφιλους δεξιούς προς όφελός και συμφέρον τους και με πλήρη απαξία και περιφρόνηση στις αρχές της κοινωνίας και της Δημοκρατίας .


Όλοι αυτοί ένα μόνο φοβούνται : Τους ΕΎΦΡΟΝΕΣ και τους ΕΥΦΡΌΣΥΝΟΥΣ


-ΤΟ ΓΈΛΙΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΑΝΤΊΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΜΆΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΉΣ : ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟ-ΜΥΟ-ΚΑΤΆΘΛΙΨΗ .
ΤΟ ΓΈΛΙΟ ΕΊΝΑΙ Η ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΉ ΜΑΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΕΛΟΊΟΥΣ ΠΟΥ ΘΈΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΔΟΥΛΏΣΟΥΝ ΕΝΟΧΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΈΣ ΤΟΥΣ ΑΝΟΜΊΕΣ .
http://titina-chalmatzi.com/