Δωμάτιο με μάσκες

χαρακτικό ''δωμάτιο με μάσκες' Τιτινα Χαλματζη .Συμμετοχή στην 8 Triennale de Chamalieres Mondiale de L'Estambe et de la Gravure Originale  Auvergne France 9 Octo-27 Nov 2010
[click on icon]
 ''- Μήπως θα έπρεπε; να είχαμε βρει μοιρολογίστρες ,
 ξέρεις γυναίκες που κλαίνε με χρήματα  .
 Που τις πληρώνεις να σκούζουν   ολονυχτίς
 όταν όλα είναι ήσυχα.
 Φέρτε έθιμα . Δεν έχουμε αρκετά έθιμα . Όλα χάνονται .''
 Rainer Maria Rilke